Obec Veľké Pole

Miestne oznamy

 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO

A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽIARI NAD HRONOM

dáva do pozornosti pokyny a informácie k

 zimnému vykurovaciemu obdobiu.

 

PLAGÁT                             Informácie sa zobrazia po kliknutí

                                                                                                           

Kontakty na kominárov pôsobiacich v našom regióne:
 
Ing. Ľuboš Barbora – 0911520898                     

Ing. Rudolf Pukan – 0911653399

Michal Tužinský – 0904635973                        

Milan Toryský – 0903541743

Štefan Hudec - 0903510026

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dňa 18.9.2019 bola zverejnená výzva predkladanie ponúk na predmet zákazky: 

„Detské ihrisko pri MŠ Veľké Pole “

Podrobnejšie info po rozkliknutí odkazu :

 https://obstaravania.egov.sk/egov/zakazka/detske-ihrisko-pri-ms-velke-pole  

 

                                                        Zverejnené dňa 18.09.2019

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklama

eScomp logoLom Zaller