Obec Veľké Pole

Miestne oznamy

Verejná vyhláška

MVM,s.r.o.

ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška/zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené  16.06.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verejná vyhláška 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Sekcia ochrany prírody a biodiverzity

Oddelenie ochrany prírody

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4028 Brezová do národného zoznamu území EU významu - Verejná Vyhláška

Verejná vyhláška/zobrazí sa po kliknutí/

parcela/zobrazí sa po kliknutí/

mapa/zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené  08.06.2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení občania,

Obec Veľké Pole robí prieskum záujmu o očkovanie

a základe informácií posklankyne VÚC p. Boženy Kováčovej,

koordinátorky sociálnych vecí.

Do okresu Žarnovica by mala prísť posledný

májový týždeň mobilná očkovacia jednotka VUC,

preto oznamujeme občanom, ktorí  dovŕšili 60 a viac rokov

života a majú záujem sa dať týmto spôsobom zaočkovať

s ohľadom na osobné pomery a neschopnosť dostaviť sa

na už zriadené očkovacie miesto v BB kraji, aby sa nahlásili

na obecnom úrade telefonicky na tel.č. 045/68 95 123.

Bližšie informácie o očkovaní mobilnou očkovacou

jednotkou Vám budú poskytnuté v najbližšom čase

podľa vývoja situácie.

 

zverejnené  05.05.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení občania,

predseda Banskobystrického kraja pán Ján Lunter spustil do užívania registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID – 19 na stránke : www.nahradnici.sk kde sa môžete ako záujemcovia zaregistrovať. Občania, ktorí z rôznych dôvodov sa nevedia prihlásiť ako náhradník na očkovanie môže požiadať obec Veľké Pole o registráciu. Pracovník obecného úradu na základe Vášho telefonátu alebo osobného stretnutia túto registráciu uskutoční.

Náhradníci sú volaní na očkovanie telefonicky v prípade ak sa na očkovanie nedostavia všetci riadne prihlásený uchádzači.

V prípade akýchkoľvek otázok sa informujte na

tel. č. : 045 /68 95 123.

 

Plagát /zobrazí sa po kliknutí/

František Demeter

starosta obce

zverejnené  17.03.2021

--------------------------------------------------------------------------

 

PRIESKUM ZÁUJMU O NÁJOMNÉ BYTY


Obec Veľké Pole uvažuje v prípade záujmu občanov s projektom vybudovania 12-tich nájomných bytov. Byty budú 1, 2 a 3 izbové s podlahovou plochou od 38 m² do 66 m².

V priložených dokumentoch nájdete bližšie informácie, ako aj predbežnú žiadosť o pridelenie bytu.

 

Podrobnejšie informácie /zobrazí sa po kliknutí/

 

Žiadosť o byt  /zobrazí sa po kliknutí/

 

    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom šírenia Afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky, RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa) bezpodmienečne žiada chovateľov ošípaných, aby využili prasaciu amnestiu a najneskôr do 23. októbra 2020 bezplatne zaregistrovali svoje chovy.

Celý postup registrácie chovu nájde vlastník na web stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, alebo na web stránke Plemenárskych služieb SR.

Ak sa majitelia chovov zaregistrujú, nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne sankcie.

V pondelok 26. októbra 2020 sa začne na Slovensku veľká celoslovenská kontrola chovov ošípaných.

„Nezaregistrovaným chovom hrozia pokuty až do výšky 3.500 Eur a tiež likvidácia zvierat.

zverejnené od  16.10.2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRENÁJOM  NEBYTOVÝCH PRIESTOROV OBCE

 

PRENAJOM OBCHODU   /zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené od  09.07.2020

----------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071V371

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Veľké Pole

Miesto realizácie: Obec Veľké Pole

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Obecný úrad / Externý AP
  2. Polyfunkčné ihrisko pri MŠ   / Externý AP 
  3. VP Kultúrny dom / Externý AP
  4. Stĺp VO, Horný koniec / Externý AP
  5. Multifunkčné ihrisko  / Externý AP 
  6. Dom smútku / Externý AP
  7. VO Rybník / Externý AP
  8. Stĺp VO / Externý AP
  9. Hospodárska činnosť / Externý AP
  10. Dolný koniec  / Externý AP 

 

Aktuálny stav realizácie projektu: 23.09.2019 –VO podané na kontrolu RO. Po schválení bude nasledovať realizácia projektu.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Plagát/zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené od 03.06.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt,  do ktorého sa obec zapojila je spolufinancovaný

Európskou úniou : 

 

Wifi pre Teba  /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

                                                    zverejnené od 27.1.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záverečný účet Obce Veľké Pole za rok 2020 

/zobrazí sa po kliknutí/

 

Záverečný účet Obce Veľké Pole za rok 2019 

/zobrazí sa po kliknutí/

______________________________________________________

 

 

Ochrana osobných údajov /zobrazí sa po kliknutí/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklama

eScomp logoLom Zaller