Obec Veľké Pole

Miestne oznamy

 

Dňa 18.9.2019 bola zverejnená výzva predkladanie ponúk na predmet zákazky: 

„Detské ihrisko pri MŠ Veľké Pole “

Podrobnejšie info po rozkliknutí odkazu :

 https://obstaravania.egov.sk/egov/zakazka/detske-ihrisko-pri-ms-velke-pole  

 

                                                        Zverejnené dňa 18.09.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA

Obec Veľké Pole vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

riaditeľ/ka

Materskej školy Veľké Pole

s predpokladaným nástupom od 1. októbra 2019

                                                                                                      

INZERÁT /bližšie informácie sa zobrazia po kliknutí/ 

 

                                                        Zverejnené dňa 09.09.2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obecný úrad vo Veľkom Poli organizuje zájazd na

vinobranie do Modry dňa 28.septembra 2019.

Občania sa môžu zapísať na obecnom úrade do 20.septembra 2019. Poplatok za osobu je 4 eurá. V prípade malého záujmu bude poplatok vrátený a zájazd zrušený.

viac info o programe vinobrania :   PROGRAM  

alebo na stránke : 

http://www.modranskevinobranie.sk/sk/

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Reklama

eScomp logoLom Zaller