Obec Veľké Pole

Miestne oznamy

Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí majú detičky v

Materskej škole vo Veľkom Poli,

že 14.04.2021 to je v stredu

bude prevádzka MŠ znovu otvorená.

zverejnené  09.04.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verejná výhláška : Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci predĺženia platnosti a zmeny vydaného rozhodnitia na výrub drevín pod č. 2016/194-012 v súvislosti  so stavbou - "Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany" v k.ú. Veľké Pole.

Upovedomenie 8.4.2021 /zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené  08.04.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponzorský dar 

Vážení občania dovoľujem si Vám oznámiť, že aj v takýchto ťažkých časoch sa nájdu občania, ktorí sú ochotní  pomôcť aj ostatným obyvateľom našej obce.

Chcel by som sa poďakovať za sponzorský dar

pánovi Miroslavovi Repiskému, ktorý nám daroval 100 ks respirátorov FFP2, ktoré boli rozdané občanom od 55 rokov hore. 

Ešte raz veľká vďaka za všetkých občanov, ktorým boli respirátory doručené.

zverejnené  08.04.2021

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV   

Samosčítanie obyvateľov bolo k polnoci 31. marca 2021 ukončené.

V obci Veľké Pole sa k dátumu 7.4.2021 sčítalo 376 obyvateľov teda 87,24 %. 

Počas asistovaného sčítania sa môžete sčítať na kontaktnom mieste v obci, kde Vám so sčítaním môže pomôcť stacionárny asistent alebo použijete počítač na kontaktnom mieste a sčítate sa sami, alebo môžete telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý Vás navštívi a sčíta Vás.

Asistované sčítanie sa z dôvodu epidemickej situácie posunulo, presný termín realizácie asistovaného sčítania bude stanovený rozhodnutím predsedu ŠÚ SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva tak, aby nebolo ohrozené zdravie obyvateľa ani asistenta.

Informujte sa preto vo Vašej obci 045/68 95 123 alebo sledujte aktuálne informácie, celoštátne média a tiež oficiálnu stránku sčitania na tomto linku:  https://www.scitanie.sk/

Termín asistovaného sčítania Vám oznámime prostredníctvom rozhlasu, a tiež na webovom sídle obce.  

zverejnené  08.04.2021

Asistentom sčítania v našej obci bude poverená osoba a zároveň zamestnanec  obecného úradu.

Tlačová sprava z 1.3.2021 /zobrazí sa po kliknutí/

Tlačová sprava z 29.3.2021 /zobrazí sa po kliknutí/

Tlačová sprava z 22.3.2021 /zobrazí sa po kliknutí/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení občania,

predseda Banskobystrického kraja pán Ján Lunter spustil do užívania registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID – 19 na stránke : www.nahradnici.sk kde sa môžete ako záujemcovia zaregistrovať. Občania, ktorí z rôznych dôvodov sa nevedia prihlásiť ako náhradník na očkovanie môže požiadať obec Veľké Pole o registráciu. Pracovník obecného úradu na základe Vášho telefonátu alebo osobného stretnutia túto registráciu uskutoční.

Náhradníci sú volaní na očkovanie telefonicky v prípade ak sa na očkovanie nedostavia všetci riadne prihlásený uchádzači.

V prípade akýchkoľvek otázok sa informujte na

tel. č. : 045 /68 95 123.

 

Plagát /zobrazí sa po kliknutí/

František Demeter

starosta obce

zverejnené  17.03.2021

--------------------------------------------------------------------------

 

Informácie o zápisoch do ZŠ pre rodičov predškolákov : 

 

ZŠ Župkov /zobrazí sa po kliknutí/

 

ZŠ Žarnovica F.Kráľa /zobrazí sa po kliknutí/

 

ZŠ A. Kmeťa Žarnovica (cirkevná)  /zobrazí sa po kliknutí/

Cirkevná Základná škola A. Kmeťa ZC - zápis sa uskutoční 15.4.2021 od 9:00 do 11:00 hod a od 13:00 do 16:30 hod. bez prítomnosti detí.

Potrebné priniesť :  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zásupcu dieťaťa.

 

zverejnené  17.03.2021

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LESY SR - Zverejnenie výzvy podľa paragrafu 34e zákona č. 229/1991 Z.z. na úradnej tabuli obce

 

Výzva + zoznam /zobrazí sa po kliknutí/

 

zverejnené  11.02.2021

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIESKUM ZÁUJMU O NÁJOMNÉ BYTY


Obec Veľké Pole uvažuje v prípade záujmu občanov s projektom vybudovania 12-tich nájomných bytov. Byty budú 1, 2 a 3 izbové s podlahovou plochou od 38 m² do 66 m².

V priložených dokumentoch nájdete bližšie informácie, ako aj predbežnú žiadosť o pridelenie bytu.

 

Podrobnejšie informácie /zobrazí sa po kliknutí/

 

Žiadosť o byt  /zobrazí sa po kliknutí/

 

    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom šírenia Afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky, RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa) bezpodmienečne žiada chovateľov ošípaných, aby využili prasaciu amnestiu a najneskôr do 23. októbra 2020 bezplatne zaregistrovali svoje chovy.

Celý postup registrácie chovu nájde vlastník na web stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, alebo na web stránke Plemenárskych služieb SR.

Ak sa majitelia chovov zaregistrujú, nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne sankcie.

V pondelok 26. októbra 2020 sa začne na Slovensku veľká celoslovenská kontrola chovov ošípaných.

„Nezaregistrovaným chovom hrozia pokuty až do výšky 3.500 Eur a tiež likvidácia zvierat.

zverejnené od  16.10.2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2020/2021

 

Vykurovacie obdobie 2020/2021 /zobrazí sa po kliknutí/

 

zverejnené od  16.10.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OPATRIENIA HLAVNÉHO HYGIENIKA SR

 

Opatrenie 15.10.2020 /zobrazí sa po kliknutí/

 

OPATRENIE 2 vlna COVID-19 /zobrazí sa po kliknutí/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tlačová správa Banskobystrický kraj

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

 

Tlačová správa 16. septembra 2020 /zobrazí sa po kliknutí/

 

Tlačová správa 3. augusta 2020 /zobrazí sa po kliknutí/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRENÁJOM  NEBYTOVÝCH PRIESTOROV OBCE

 

PRENAJOM OBCHODU   /zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené od  09.07.2020

----------------------------------------------------------------------------------

Informácia o Zdravotnom stredisku v Žarnovici : 

 

 Rekonštrukcia - Zdravotného strediska /zobrazí sa po kliknutí/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071V371

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Veľké Pole

Miesto realizácie: Obec Veľké Pole

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Obecný úrad / Externý AP
  2. Polyfunkčné ihrisko pri MŠ   / Externý AP 
  3. VP Kultúrny dom / Externý AP
  4. Stĺp VO, Horný koniec / Externý AP
  5. Multifunkčné ihrisko  / Externý AP 
  6. Dom smútku / Externý AP
  7. VO Rybník / Externý AP
  8. Stĺp VO / Externý AP
  9. Hospodárska činnosť / Externý AP
  10. Dolný koniec  / Externý AP 

 

Aktuálny stav realizácie projektu: 23.09.2019 –VO podané na kontrolu RO. Po schválení bude nasledovať realizácia projektu.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Plagát/zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené od 03.06.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt,  do ktorého sa obec zapojila je spolufinancovaný

Európskou úniou : 

 

Wifi pre Teba  /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

                                                    zverejnené od 27.1.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Záverečný účet Obce Veľké Pole za rok 2019 

/zobrazí sa po kliknutí/

______________________________________________________

 

 

Ochrana osobných údajov /zobrazí sa po kliknutí/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklama

eScomp logoLom Zaller