Obec Veľké Pole

Miestne oznamy

   

MIKULÁŠ

/plagát sa zobrazí po kliknutí/ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verejná vyhláška

Okresný úrad Prievidza odbor starostlivosti o životné prostredie

Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

ROZHODNUTIE

 

 Verejná vyhláška /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

Zverejnené dňa 5.12.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznam pre Verejnosť

Poľovnícka spoločnosť Veľké Pole oznamuje občanom, že 26.12.2019 od 8:00 do 16:00 hodine bude vykonaná v katastrálnom územy obce Píla, spoločná poľovačka. Oznámenie sa vydáva za účelom oboznámenia verejnosti, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľov a domácich zvierat.

 

Oznam pre verejnosť /zobrazí sa po kliknutí/ 

Zverejnené dňa 22.11.2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.


    Voľby 2020 /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

    Informácie pre voliča /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obec Veľké Pole oznamuje verejnosti, že dňa 06.11.2019 bolo od spoločnosti PLATAN – Marián Zauška, Pribinova 10/A, 960 01 Zvolen, doručené oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia č. 378, ktoré sa nachádza v k.ú. Veľké Pole, ako aj výzva všetkým vlastníkom (správcom, nájomcom) nehnuteľností, cez ktoré prechádza toto elektrické vedenie, nakoľko bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme vedenia dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú spoľahlivú a bezpečnú prevádzku tohto dôležitého vedenia, aby v termíne do 01.12.2019 vykonali odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Marián Zauška – PLATAN ako poverená osoba spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. – prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zároveň držiteľom povolenia na podnikanie v energetike v súlade § 11 ods. 1 a 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v období december 2019 – december 2020, pokiaľ v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, vstúpia na dotknuté pozemky za účelom vykonania týchto činností. Súčasťou výzvy je aj mapová príloha, v ktorej je vyznačený úsek prechádzajúci k.ú. Veľké Pole, kadiaľ vedie ochranné pásmo vedenia a samotné vedenie.

 

                         Verejná vyhláška /zobrazí sa po kliknutí/ 

                                                                                                                      Zverejnené dňa 06.11.2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakty na kominárov pôsobiacich v našom regióne:
 
Ing. Ľuboš Barbora – 0911520898                     

Ing. Rudolf Pukan – 0911653399

Michal Tužinský – 0904635973                        

Milan Toryský – 0903541743

Štefan Hudec - 0903510026

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklama

eScomp logoLom Zaller