Obec Veľké Pole

Miestne oznamy

Oznamujeme občanom, že mobilný výkup papiera formou výmeny

za hygienické potreby Harmasan, ktorý sa mal konať

dňa 20.01.2020 o 16:00 hodine sa ruší z technických príčin.

Nový termín výkupu včas oznámime.

----------------------------------------------------------------------------------

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 

Daňové priznanie

Daňové priznanie podáva daňovník, ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňovník podáva daňové priznanie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane (t. j. obci) do 31. januára  toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani.

 

Ako postupovať pri podaní daňového priznania

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive v závislosti od toho, či ide o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu. Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne.  Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu. 

 

 tlačiva na stiahnutie :  

Priznanie /zobrazí sa po kliknutí/ 

                

Poučenie na vyplnenie priznania /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


    Voľby 2020 /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

    Informácie pre voliča /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

Zverejnené dňa 22.11.2019

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakty na kominárov pôsobiacich v našom regióne:
 
Ing. Ľuboš Barbora – 0911520898                     

Ing. Rudolf Pukan – 0911653399

Michal Tužinský – 0904635973                        

Milan Toryský – 0903541743

Štefan Hudec - 0903510026

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklama

eScomp logoLom Zaller