Obec Veľké Pole

Miestne oznamy

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchránného zboru v Banskej Bystrici 

oznamuje občanom že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred

požiarmi č. 314/2001 Z.z. prísne zakázané v každom odbobí.

 

Plagát /zobrazí sa po kliknutí/

 

Usmernenie /zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené 29.3.2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Očná optika EMMA CRYSTAL za Ternom v Novej Bani

ponúka Meranie zraku BEZ ČAKANIA

Optika /zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené 26.1.2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky REFERENDA 2023 v našej obci bola účasť 43% :

 

Zápisnica /zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené 23.1.2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verejná vyhláška - Zákaz využívania lesa verejnosťou 

Okresný úrad ZH , pozemkový a lesný odboor podľa par. 30 ods. 4 zákona o lesoch rozhodol o zákaze využívania lesa verejnosťou (zákaz vstupu na lesné pozemky pre verejnosť), v katastralnych územiach : Nová Baňa, Malá Lehota, Veľká Lehota, Žarnovica, Žarnovická Huta,  Horné Hámre, Župkov, Píla, Veľké Pole, Orovnica, Hronský Beňadik až do odvolania. Rozhodnutie o zákaze využívania lesa verejnosťou bolo vydané dňa 16.01.2023 na základe doručených opatrení Regionálnej veterinárnej správy ŽH na zabezpečenie kontroly a zabráneniu šírenia afrického moru ošípaných v polulácii diviačej zveri.

Zákazom nie je obmedzená hospodárska činnosť na lesných pozemkoch, vstup na vlastnú nehnuteľnosť, využívanie značených cyklotrás a značených turistických trás a vstup orgánov štátnej správy za účelom výkonu štátnej správy.

Zákaz využívania lesa verejnosťou /zobrazí sa po kliknutí/

 

zverejnené 16.1.2023

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky volieb 2022

Zápisnica voľby samospráva  /zobrazí sa po kliknutí/

 

Zápisnica voľby samosprávny kraj  /zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené 31.10.2022

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Inflačná pomoc občanom  - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Leták  /zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené 08.07.2022

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 v našej obci bola 54,08 %   

 

Miera tiredenia /zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené 10.04.2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Štatistický úrad SR zverejnil základné výsledky zo

Sčítania domov a bytov 2021 na ich stránke

https://www.scitanie.sk

 

Veľké Pole SOBD 2021 /zobrazí sa po kliknutí/

 

zverejnené 08.02.2022

----------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071V371

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Veľké Pole

Miesto realizácie: Obec Veľké Pole

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Obecný úrad / Externý AP
  2. Polyfunkčné ihrisko pri MŠ   / Externý AP 
  3. VP Kultúrny dom / Externý AP
  4. Stĺp VO, Horný koniec / Externý AP
  5. Multifunkčné ihrisko  / Externý AP 
  6. Dom smútku / Externý AP
  7. VO Rybník / Externý AP
  8. Stĺp VO / Externý AP
  9. Hospodárska činnosť / Externý AP
  10. Dolný koniec  / Externý AP 

 

Aktuálny stav realizácie projektu: 23.09.2019 –VO podané na kontrolu RO. Po schválení bude nasledovať realizácia projektu.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Plagát/zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené od 03.06.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt,  do ktorého sa obec zapojila je spolufinancovaný

Európskou úniou : 

 

Wifi pre Teba  /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

                                                    zverejnené od 27.1.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záverečný účet Obce Veľké Pole za rok 2020 

/zobrazí sa po kliknutí/

 

Záverečný účet Obce Veľké Pole za rok 2021 

/zobrazí sa po kliknutí/

______________________________________________________

 

 

Ochrana osobných údajov /zobrazí sa po kliknutí/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Reklama

eScomp logoLom Zaller