Obec Veľké Pole

Morový stĺp

Bol postavený v roku 1787 na znak, že v obci sa vyskytol mor. Táto socha bola pomenovaná ako Morový stĺp, ktorý sa nachádza v obci pri kultúrnom dome. Na stĺpe sú vyznačené dátumy posledných opráv rekonštrukcii tejto pamiatky.Reklama

eScomp logoLom Zaller