Obec Veľké Pole

Pomník padlých vojakov

 Z pamiatok treba spomenúť Pomník padlým vojakom, ktorý je umiestnený v strede obce a to pri Obecnom úrade. Jedná sa o pomník padlých vojakov v I. svetovej vojne. Tento pomník bol vybudovaný nemeckými občanmi obce Veľké Pole. Obec Veľké Pole bola nemeckou obcou a títo nemeckí občania boli v roku 1946 vysťahovaní do Nemecka.

 

Reklama

eScomp logoLom Zaller