Obec Veľké Pole

Erb Obce

 

Erb obce bol navrhnutý z prekrásnej erbovej pečati z roku 1723. V červenom zaoblenom, tzv. neskorogotickom, či tiež španielskom heraldickom štíte je zobrazený zvláštny upínací nástroj, ktorý patril do výbavy stolárskej dielne. Tento pracovný nástroj sa skladá z dvoch horizontálnych dielcov, ktoré sú spojené strednou z troch vertikálnych pohybových skrutiek. Bol zhotovený z tvrdého dreva a slúžil na upnutie materiálu. V erbe dominuje červená a žltá farba. Podľa heraldickej komisie je možné podľa potreby zlatú farbu zameniť aj žltou a striebornú bielou. V obci pôsobili početný remeselníci a z nich na prvom mieste sa uvádzajú stolári. Motív v erbe Veľkého Pola je svojho druhu jedinečný a je spojený s históriou obce. Aj v erbovej pečati sa Veľké Pole pomenúva ako oppidum, teda mestečko. Celý kruhopis znie SIGILLUM OPPIDI WELKOPOLENSIS 1723. Nad  štítom je umiestnená hlava anjelika, čo je v renesančno- barokových pečatiach vcelku bežné.

 

 

Reklama

eScomp logoLom Zaller