Obec Veľké Pole

Zástava obce

Zástava obce Veľké Pole má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

Krátka zástava obce Veľké Pole je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva obce Veľké Pole predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

 

 

Reklama

eScomp logoLom Zaller