Obec Veľké Pole

Kontakty na inštitúcie v obci

Obecné lesy Veľké Pole s.r.o.

Veľké Pole 1, 966 74  Veľké Pole
Ing. Štefan Vozár – konateľ spoločnosti
Mobil:     0902 905 240
 

Poľovnícka spoločnosť Veľké Pole

Veľké Pole 1, 966 74  Veľké Pole
Ing. Pavol Ondriš – predseda PS
Ing. Štefan Vozár – hospodár PS


Materská škola Veľké Pole

Veľké Pole  105, 966 74  Veľké Pole
Mária Cabáneková – zastupujúca riaditeľka MŠ
Mobil:     0902 841 532
 

Farský úrad Veľké Pole

Veľké Pole 14, 966 74  Veľké Pole
Mgr. Ján Puchala - farár
Mobil:     0905 601 631

Pošta Veľké Pole

Nora Horňáková - vedúca pošty

Otváracie hodiny:
Pondelok - Utorok ........ 6:30 - 10:00 hod.
Streda ......................... 9:00 - 10:00 a 13:00 - 15:00 hod.
Štvrtok - Piatok ............ 6:30 - 10:00 hod. 

Tel:       045/6895110

 

COOP JEDNOTA Veľké Pole

Otváracie hodiny:
Pondelok ..................... VOĽNO
Utorok ......................... 6:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30 hod.
Streda ......................... 6:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30 hod.

Štvrtok ........................ 6:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30 hod.
Piatok ......................... 6:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30 hod.

Sobota ........................ 6:30 - 10:00 hod.                                                                                                                                                                                                 

Obedňajšia prestávka je od 12:00 - 12:30 hod.

Veľké Pole 99, 966 74 Veľké Pole  
Peter Ferianc – vedúci predajne
Tel.:     045/6895145

 

 
1 words, 1 letters
 
 
 
34 words, 215 letters

Reklama

eScomp logoLom Zaller