SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

V akcii „ Z “ boli v obci vybudované:

  • Materská škola s kapacitou 30 detí a stavba bola daná do užívania v roku 1979
  • Dom smútku postavený v roku 1988.

V roku 2003 obec požiadala o prinavrátenie lesného majetku od Štátnych lesov Banská Bystrica v rozlohe cca 1500 ha, čo sa obci aj v roku 2004 podarilo. Na základe získaného majetku – lesov boli v obci zriadené Obecné lesy Veľké Pole s.r.o.

Obec za pomoci Ministerstva financií SR a BBSK vybudovala minišportové ihrisko, ktoré prispieva k športovej výchove mládeže, ale aj dospelých. Na súťažiach obec reprezentujú aj členovia DPZ, ktorý každý rok s pomocou Obecného úradu usporadúvajú fašiangový sprievod dedinou, ktorý vyvrcholí tanečnou zábavou spojenou s pochovávaním basy. Každoročne pri príležitosti Dňa Matiek, Medzinárodného dňa detí, Stretnutia chatárov a občanov obce, Vatra zvrchovanosti, Októbra - Mesiaca úcty k starším, Mikuláša  a Privítania Nového roka obec organizuje kultúrne podujatia a súťaže.

Pri všetkých aktivitách a úpravách verejného priestranstva obci nám pomáhajú aj nezamestnaný občania, ktorých obec zamestnáva v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici na aktivačných službách.