SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

Erb

Erb obce bol navrhnutý z prekrásnej erbovej pečati z roku 1723. V červenom zaoblenom, tzv. neskorogotickom, či tiež španielskom heraldickom štíte je zobrazený zvláštny upínací nástroj, ktorý patril do výbavy stolárskej dielne. Tento pracovný nástroj sa skladá z dvoch horizontálnych dielcov, ktoré sú spojené strednou z troch vertikálnych pohybových skrutiek. Bol zhotovený z tvrdého dreva a slúžil na upnutie materiálu. V erbe dominuje červená a žltá farba. Podľa heraldickej komisie je možné podľa potreby zlatú farbu zameniť aj žltou a striebornú bielou. V obci pôsobili početný remeselníci a z nich na prvom mieste sa uvádzajú stolári. Motív v erbe Veľkého Pola je svojho druhu jedinečný a je spojený s históriou obce. Aj v erbovej pečati sa Veľké Pole pomenúva ako oppidum, teda mestečko. Celý kruhopis znie SIGILLUM OPPIDI WELKOPOLENSIS 1723. Nad  štítom je umiestnená hlava anjelika, čo je v renesančno- barokových pečatiach vcelku bežné.

Pečať

Pečať obce Veľké Pole je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VEĽKÉ POLE. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Vlajka

Vlajka obce Veľké Pole pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/7), červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Zástava

Zástava obce Veľké Pole má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

Krátka zástava obce Veľké Pole je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva obce Veľké Pole predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.