Obec Veľké Pole

Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce ktoré boli schválené Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 30. septembra 2003. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické  (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

                                                    

 

 Od spomenutých troch základných symbolov obce možno odvodiť ďalšie.

 

Reklama

eScomp logoLom Zaller