SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecné záväzné nariadenia

  8/2022 - ÚČINNÉ 

  7/2022 - ÚČINNÉ 

  6/2022 - ÚČINNÉ 

  5/2022 - ÚČINNÉ 

  4/2022 - ÚČINNÉ 

  3/2022 - ÚČINNÉ 

  2/2022 - ÚČINNÉ 

  1/2022 - ZRUŠENÉ 

  8/2021 - ÚČINNÉ 

  7/2021 - ZRUŠENÉ 

  6/2021 - ÚČINNÉ 

  5/2021 - ZRUŠENÉ 

  4/2021 - ZRUŠENÉ 

  3/2021 - ZRUŠENÉ 

  2/2021 - ZRUŠENÉ 

  1/2021 - ÚČINNÉ 

  6/2020 ZRUŠENÉ 

  5/2020 - ZRUŠENÉ 

  4/2020 - ZRUŠENÉ 

  3/2020 - ZRUŠENÉ 

  2/2020 - ZRUŠENÉ 

  1/2020 - ZRUŠENÉ

  7/2019 - ÚČINNÉ 

  6/2019 - ZRUŠENÉ 

  5/2019 - ZRUŠENÉ 

  4/2019 - ZRUŠENÉ 

  3/2019 - ZRUŠENÉ 

  2/2019 - ÚČINNÉ 

  1/2019 - ZRUŠENÉ

  4/2018 - ZRUŠENÉ 

  3/2018 - ZRUŠENÉ

  2/2018 - ZRUŠENÉ 

  1/2018 - ZRUŠENÉ

  7/2017 - ZRUŠENÉ 

  6/2017 - ZRUŠENÉ 

  5/2017 - ZRUŠENÉ 

  4/2017 - ZRUŠENÉ 

  3/2017 - ZRUŠENÉ 

  2/2017 - ÚČINNÉ 

  1/2017 - ZRUŠENÉ 

  6/2016 - ZRUŠENÉ 

  5/2016 - ZRUŠENÉ 

  4/2016 - ZRUŠENÉ 

  3/2016 - ZRUŠENÉ 

  2/2016 - ÚČINNÉ

  1/2016 - ZRUŠENÉ

  6/2015 - ZRUŠENÉ 

  5/2015 - ZRUŠENÉ 

  4/2015 - ZRUŠENÉ 

  3/2015 - ZRUŠENÉ 

  2/2015 - ZRUŠENÉ 

  1/2015 - ÚČINNÉ

  6/2014 - ZRUŠENÉ 

  5/2014 - ZRUŠENÉ 

  4/2014 - ZRUŠENÉ 

  3/2014 - ZRUŠENÉ 

  2/2014 - ÚČINNÉ 

  1/2014 - ÚČINNÉ 

  5/2013 - ZRUŠENÉ 

  4/2013 - ZRUŠENÉ 

  3/2013 - ZRUŠENÉ 

  2/2013 - ZRUŠENÉ 

  1/2013 - ÚČINNÉ 

  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7-9/2012 

  • určenie školských obvodov na území obce Veľké Pole

  VZN7_2012.pdf


  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2012 

  • o určení výšky dotácie na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území Obce Veľké Pole.

  VZN6_2012.pdf


  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2012 

  • o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole.

  VZN5_2012.pdf


  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2012 

  • o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje na území obce Veľké Pole.

  VZN4_2012.pdf


  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2012 

  • o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na kalendárny rok 2013 a ďalšie zdaňovacie obdobia

  VZN3_2012.pdf


  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2012 

  • o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013

  VZN2_2012.pdf