SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecné záväzné nariadenia

 • 25.01.2024 | 0.56 Mb
  malý zdroj znečisťovania ovzdušia
 • 22.12.2023 | 0.41 Mb
  dotácie MŠ 2024
 • 22.12.2023 | 0.45 Mb
  stravné pásma v MŠ na rok 2024
 • 22.12.2023 | 0.39 Mb
  komunálny odpad na rok 2024
 • 22.12.2023 | 0.4 Mb
  miestne poplatky 2024
 • 22.12.2023 | 0.37 Mb
  nehnuteľnosťi 2024

8/2022 - ÚČINNÉ 

7/2022 - ÚČINNÉ 

6/2022 - ÚČINNÉ 

5/2022 - ÚČINNÉ 

4/2022 - ÚČINNÉ 

3/2022 - ÚČINNÉ 

2/2022 - ÚČINNÉ 

1/2022 - ZRUŠENÉ 

8/2021 - ÚČINNÉ 

7/2021 - ZRUŠENÉ 

6/2021 - ÚČINNÉ 

5/2021 - ZRUŠENÉ 

4/2021 - ZRUŠENÉ 

3/2021 - ZRUŠENÉ 

2/2021 - ZRUŠENÉ 

1/2021 - ÚČINNÉ 

6/2020 ZRUŠENÉ 

5/2020 - ZRUŠENÉ 

4/2020 - ZRUŠENÉ 

3/2020 - ZRUŠENÉ 

2/2020 - ZRUŠENÉ 

1/2020 - ZRUŠENÉ

7/2019 - ÚČINNÉ 

6/2019 - ZRUŠENÉ 

5/2019 - ZRUŠENÉ 

4/2019 - ZRUŠENÉ 

3/2019 - ZRUŠENÉ 

2/2019 - ÚČINNÉ 

1/2019 - ZRUŠENÉ

4/2018 - ZRUŠENÉ 

3/2018 - ZRUŠENÉ

2/2018 - ZRUŠENÉ 

1/2018 - ZRUŠENÉ

7/2017 - ZRUŠENÉ 

6/2017 - ZRUŠENÉ 

5/2017 - ZRUŠENÉ 

4/2017 - ZRUŠENÉ 

3/2017 - ZRUŠENÉ 

2/2017 - ÚČINNÉ 

1/2017 - ZRUŠENÉ 

6/2016 - ZRUŠENÉ 

5/2016 - ZRUŠENÉ 

4/2016 - ZRUŠENÉ 

3/2016 - ZRUŠENÉ 

2/2016 - ÚČINNÉ

1/2016 - ZRUŠENÉ

6/2015 - ZRUŠENÉ 

5/2015 - ZRUŠENÉ 

4/2015 - ZRUŠENÉ 

3/2015 - ZRUŠENÉ 

2/2015 - ZRUŠENÉ 

1/2015 - ÚČINNÉ

6/2014 - ZRUŠENÉ 

5/2014 - ZRUŠENÉ 

4/2014 - ZRUŠENÉ 

3/2014 - ZRUŠENÉ 

2/2014 - ÚČINNÉ 

1/2014 - ÚČINNÉ 

5/2013 - ZRUŠENÉ 

4/2013 - ZRUŠENÉ 

3/2013 - ZRUŠENÉ 

2/2013 - ZRUŠENÉ 

1/2013 - ÚČINNÉ 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7-9/2012 

 • určenie školských obvodov na území obce Veľké Pole

VZN7_2012.pdf


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2012 

 • o určení výšky dotácie na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území Obce Veľké Pole.

VZN6_2012.pdf


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2012 

 • o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole.

VZN5_2012.pdf


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2012 

 • o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje na území obce Veľké Pole.

VZN4_2012.pdf


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2012 

 • o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na kalendárny rok 2013 a ďalšie zdaňovacie obdobia

VZN3_2012.pdf


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2012 

 • o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013

VZN2_2012.pdf