SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

KOMUNÁLNY ODPAD

Zber komunálneho odpadu je každý nepárny týždeň v utorok.

Triedený (separovaný) Odpad

Pravidlá triedenia odpadov:

1. PAPIER:

 • patria sem: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, obálky, kancelársky papier, kartón, vlnitá papierová lepenka
 • nepatria sem:  obaly od mlieka a džúsov, celofán, kopírovací papier, znečistený papier

2. PLASTY:

 • patria sem: fólie, sáčky, tašky, PET fľaše
 • nepatria sem: obaly z chemikálií, podlahové krytiny, vrstvené obaly

3. SKLO: 

 • patria sem: fľaše, poháre, črepy, tabuľové sklo
 • nepatria sem: porcelán, zrkadlá, žiarovky, sklo obsahujúce drôt
 • Komunál
  24. FEBRUÁR 2023 Piatok
  |
  28. APRÍL 2023 Piatok
  |
  23. JÚN 2023 Piatok |
  11. AUGUST 2023 Piatok |
  27. OKTÓBER 2023 Piatok |
  08. DECEMBER 2023 Piatok |
 • Plasty
  24. FEBRUÁR 2023 Piatok
  |
  28. APRÍL 2023 Piatok
  |
  23. JÚN 2023 Piatok |
  11. AUGUST 2023 Piatok |
  27. OKTÓBER 2023 Piatok |
  08. DECEMBER 2023 Piatok |
 • Papier
  24. FEBRUÁR 2023 Piatok
  |
  28. APRÍL 2023 Piatok
  |
  23. JÚN 2023 Piatok |
  11. AUGUST 2023 Piatok |
  27. OKTÓBER 2023 Piatok |
  08. DECEMBER 2023 Piatok |
 • Sklo
  24. FEBRUÁR 2023 Piatok
  |
  28. APRÍL 2023 Piatok
  |
  23. JÚN 2023 Piatok |
  11. AUGUST 2023 Piatok |
  27. OKTÓBER 2023 Piatok |
  08. DECEMBER 2023 Piatok |
 • Kov
  24. FEBRUÁR 2023 Piatok
  |
  28. APRÍL 2023 Piatok
  |
  23. JÚN 2023 Piatok |
  11. AUGUST 2023 Piatok |
  27. OKTÓBER 2023 Piatok |
  08. DECEMBER 2023 Piatok |
 • Nápojové kartóny - viacvrstvové kombinované materiály
  24. FEBRUÁR 2023 Piatok
  |
  28. APRÍL 2023 Piatok
  |
  23. JÚN 2023 Piatok |
  11. AUGUST 2023 Piatok |
  27. OKTÓBER 2023 Piatok |
  08. DECEMBER 2023 Piatok |