SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom

 08.07.2024

Regionálna veterinárna a potravinová správa ZH

Vec: UPOZORNENIE PRE CHOVATEĽOV O ZMENE VYHLÁŠOK

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom (ďalej len „správny orgán“), ako správny orgán príslušný podľa § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“), Vás žiada o súčinnosť pri informovaní obyvateľstva ohľadom zmeny vo vyhláškach, týkajúcich sa chovu hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných, ktoré vstúpili do platnosti dňa 01.07.2024.

Informácia pre chovateľov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných:

Vážení chovatelia, od 1.7.2024 nadobúdajú účinnosť nové vyhlášky o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Nahlasovanie zmien v chove sa mení na výlučne elektronický spôsob prostredníctvom elektronického formulára u všetkých vyššie uvedených druhov zvierat.

Ďalej do platnosti vstupujú zmeny v súvislosti s chovom ošípaných, týkajúce sa tzv. dočasných Dfariem, ktoré už nebudú ďalej slúžiť na dochovanie jedného kusa ošípanej do jatočnej veľkosti, ale len na nákup od registrovaného chovateľa s účelom zabitia do 24 hodín. Preto, ak ste v súčasnosti držiteľom D-farmy a chováte ošípanú, je nevyhnutné, aby ste existujúci chov preregistrovali na klasický chov ošípaných. Všetky potrebné informácie k nastávajúcim zmenám sú dostupné na webových stránkach plemenárskych služieb SR. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Regionálnu veterinárnu správu Žiar nad Hronom.

MVDr. Terézia Pallerová riaditeľka

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom


Zoznam aktualít: