SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o realizácii projektu

 03.06.2020

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071V371

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Veľké Pole

Sídlo prijímateľa : Obec Veľké Pole , Veľké Pole č. 1, 966 74 Veľké Pole

Miesto realizácie: Obec Veľké Pole

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

1. Obecný úrad - Externý AP (48.5414374592115, 18.5651859641075)
2. Polyfunkčné ihrisko pri MŠ -  Externý AP (48.540807922797, 18.5679459571838)
3. VP Kultúrny dom - Externý AP (48.542365, 18.564866)
4. Stĺp VO, Horný Koniec - Externý AP (48.544856, 18.563090)
5. Multifunkčné ihrisko - Externý AP (48.539986, 18.563769)
6. Dom smútku - Externý AP (48.5355209286322, 18.5660576820374)
7. VO rybník -  Externý AP (48.536706, 18.567801)
8. Hasičská zbrojnica -  Externý AP (48.541010, 18.565702)
9. Hospodárska činnosť - Externý AP (48.540106, 18.565634)
10. Dolný koniec - Externý AP (48.531942, 18.576369)

Aktuálny stav realizácie projektu: – Projekt bol dňa 30.10.2023 úspešne zrealizovaný. Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná WiFi sieť je spustená a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


Zoznam aktualít: