SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VEREJNÁ VYHLÁŠKA VÝZVA

 04.09.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - VÝZVA 

Marián Zauška - PLATAN - ako osoba poverená spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s.prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zároveň držiteľom povolenia na podnikanie v energetivke týmto v súlade s par. 11 ods. 1 a 3 Zákona o energetike vyzývame všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľnosti, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia, a to v rozsahu podľa par.43 Zákona o energetike.


Zoznam aktualít: